CEMP Database
CEMP Database
CEMP Database
DIWEDDARIAD 6 EBRILL 2020

Yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru, mae'r Cynnig Gofal Plant wedi'i atal ar gyfer tymor yr haf 2020 ac nid ydym yn gallu prosesu ceisiadau newydd. Gweler y canllawiau i rieni.

Os ydych chi'n weithiwr hanfodol neu'n rhiant/gofalwr plentyn sy'n agored i niwed ac yn gofyn am ofal plant, cysylltwch â childcare@monmouthshire.gov.uk am fanylion Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws.

Byddwn yn cysylltu â phob rhiant/gofalwr sydd wedi cyflwyno cais yn flaenorol am y Cynnig Gofal Plant i ddechrau yn nhymor yr haf pan fyddwn yn cael gwybod bod y Cynnig Gofal Plant yn cael ei roi ar waith unwaith eto.

Ymgeisydd Newydd

Mae angen cyfeiriad e-bost dilys i greu cais

 
Ymgeisydd Presennol
© Copyright 2020 CEMP Database. All Rights Reserved